Elevens utveckling

Vi beskriver och följer upp elevens utveckling i den individuella utvecklingsplanen.

Elevens föräldrar är vår viktigaste samarbetspartner. Tillsammans skriver vi ett avtal om samarbete som ligger till grund för arbetet på Resursskolan. Vi använder Unikum som verktyg för dokumentation.

Täta samtal och föräldrautbildning ingår som en naturlig del i vårt samarbete.