Om oss

Resursskolan Maria Park är en skola som erbjuder en anpassad lärmiljö med små lärgrupper och hög personaltäthet. 

Eleverna går i allmänhet hos oss i två år och målet med verksamheten är att hjälpa eleverna att bryta ett negativt mönster i förhållande till skolan och skapa förutsättningar för en fungerande skolgång i fortsättningen.

Vi hjälper eleverna att utveckla ett strukturerat arbetssätt, träna sitt samspel med vuxna och barn, utveckla den skapande kraften, lära sig hantera sina känslor och stärka sina ämneskunskaper. Här lär sig eleverna använda sina resurser och sin energi. Vi lyfter fram det som är bra och arbetar mer med det som fungerar. Vi lär av hur vi gör när vi lyckas och använder det i olika situationer.

Redan när eleven tar sitt första steg hos oss börjar återskolningen. Efter sin tid hos oss ska hon/han kunna gå tillbaka till sin vanliga skola som en fungerande skolelev.