Ansökan

 • Föräldrarna besöker Resursskolan och därefter görs ansökan på särskild blankett. Blanketten undertecknas av förälder och rektor på hemskolan
 • Blanketten skickas till:
  Elevhälsan
  Skol- och fritidsförvaltningen
  Östra Allén 16
  254 51 Helsingborg
 • Ansökan kan göras under hela läsåret, dock helst senast den 1 februari.
 • Ansökan kan göras till Resursskolan för elev åk 1-6.

Antagning

Ansökan behandlas av ARS-gruppen (Antagningsgrupp för Resursskola och Samverkansklass). I ARS-gruppen ingår representanter för :

 1. Skol- och fritidsförvaltningen
 2. Socialförvaltningen
 3. Resursskolan
 4. Samverkansklassen
 5. Elevhälsan
 6. BUP
 7. Barnhabiliteringen
 • ARS-gruppen träffas en gång i månaden
 • Beslut om rekommendation till antagning fattas av Elevhälsans chef Ann-Christine Cederqvist.
 • Beslut meddelas förälder och rektor skriftligt

Skolstart

Antagen elev besöker Resursskolan tillsammans med sin mentor från hemskolan. I maj/juni besöker en pedagog från Resursskolan den antagne elevens hemskola för överlämning. Skolstart sker vid höstterminens början. Om det finns någon ledig plats, kan skolstart också ske vid vårterminens början.

Information

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta skolan direkt via telefon eller e-post.